NitroPC s Ubuntu#

Začínáme#

  1. Během spouštění systému vás systém vyzve k zadání přístupové fráze pro dešifrování pevného disku. Zadejte výchozí přístupovou frázi „PleaseChangeMe“. Systém vás poté provede procesem vytvoření uživatelského účtu. Poté byste měli úspěšně spustit systém a mohli byste jej již normálně používat.

  2. Změňte přístupovou frázi pro šifrování disku tak, že otevřete terminál a spustíte:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3