Firmwareopdatering#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

Denne vejledning beskriver, hvordan du opdaterer Heads firmware på NitroPad.

Disse instruktioner er relevante i følgende tilfælde:

 • Du ønsker at opdatere Heads firmware.

 • Du har allerede udført en OEM-fabriksnulstilling, men TPM-tælleren er ikke blevet nulstillet.

Forberedelse#

 1. Tilslut din NitroPad til en stikkontakt og oplad batteriet til over 70 %.

 2. Download den nyeste firmware, og gem den på et USB-drev. Til NitroPad T430 skal du bruge nitropad-t430-[version].npf og til NitroPad X230 skal du bruge nitropad-x230-[version].npf.

 3. For at verificere hashsummen skal du gemme sha256sum-filen på USB-drevet.

Verifikation af firmwarefil#

Det er obligatorisk at køre en konsistenskontrol af firmwarefilen, før den skrives til enheden. Efter kopiering af firmwarefilen til USB-drevet skal du sørge for, at sidstnævnte er korrekt afmonteret/udskubbet for at undgå skriveproblemer. Konsistenstjekket skal køres på NitroPad, så de verificerede data vil være nøjagtigt de samme som dem, der senere læses af opdateringsprogrammet. Denne handling vil ikke være nødvendig i de yderligere firmwareopdateringer.

 1. Start Nitropad, og åbn genoprettelseskonsollen fra Options -> Exit to recovery shell

 2. Udfør følgende for at bekræfte firmwaren:

$ mount-usb       # select USB device
$ cd /media
$ sha256sum -c sha256sum

For v1.1-rc3-versionen bør dette resultere i:

$ sha256sum -c sha256sum
nitropad_x230_v1.1-rc3.rom: OK

Dette bekræfter, at indholdet af filen er som forventet. Genstart venligst Nitropad for at fortsætte (enten ved at slukke og tænde igen eller ved at trykke CTRL+ALT+DELETE).

Procedure#

Dette er den egentlige opdateringsprocedure. Normalt vises de to første skærmbilleder ikke - i så fald skal du starte fra trin 3.

 1. (Valgfri skærm) Vælg »Ignorer fejl og fortsæt til standard opstartsmenu«.

img1
 1. (Valgfri skærm) Vælg »Ignorer fejl og fortsæt til standard opstartsmenu«.

img2
 1. Gå til »Indstillinger«.

img3
 1. Vælg »Flash/opdater BIOS«.

img4
 1. Bekræft venligst den første mulighed.

img5
 1. Bekræft processen med Enter.

img6
 1. Vælg den ønskede .npf-fil.

img7
 1. Bekræft processen med Enter.

img8
 1. Bekræft genstarten med Enter.

img9

Du har opdateret din firmware med succes!

Yderligere skridt#

Hvis ERROR: TOTP Generation Failed!-skærmen vises, skal du følge instruktionerne for fabriksnulstilling (i menuen til venstre), startende fra trin 11.