Активиране на мрежовите настройки, например Wifi#

За да можете да използвате Wifi, Bluetooth и други функционалности, трябва да активирате „Settings“ в „sys-net“.

  1. Щракнете върху горната лява икона на Qubes и изберете Qubes:Settings (Настройки) в раздела sys-net (Системна мрежа).

Изображение 1
  1. Отидете в Приложения, изберете „Настройки“ и щракнете върху „>“, за да го преместите вдясно.

  2. Кликнете върху „Apply“ и след това върху „Ok“.

  3. Сега трябва да видите „Settings“ под sys-net.

Note

Ако не се отвори Настройки, след като щракнете върху него, следвайте инструкциите по-долу.

Фиксиране на настройките на sys-net#

  1. Отидете в терминала на sys-net.

  2. Отворете файла bashrc с sudo vim ~/.bashrc.

Изображение2
  1. Натиснете „i“, за да активирате редактирането и да добавите export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME към файла.

Изображение3
  1. Запазете промените с :wq.

  2. Рестартирайте своя NitroPad.

  3. Сега Настройките трябва да са видими.