Инсталиране на приложението Nitrokey#

Note

В повечето случаи приложението вече е предварително инсталирано. Просто трябва да натиснете бутона „refresh applications“ в настройките на sys-usb (вж. точка 7 от снимката), ако приложението не се появи в менюто.

 1. Задайте в „Qubes Settings“ на sys-usb „Networking“ по подразбиране и „Apply“ промените.

  Изображение 1
 2. Задайте в „Qubes Settings“ на шаблона на Fedora „Networking“ по подразбиране и „Apply“ промените.

  Изображение2
 3. Отворете терминала на шаблона Fedora и стартирайте sudo dnf install nitrokey-app.

  Изображение3
 4. Изключете шаблона.

 5. Рестартирайте всички кубове въз основа на шаблона.

 6. Отидете в „Application“ на sys-usb и изберете приложението Nitrokey.

  Изображение5
 7. Щракнете върху стрелката, сочеща към дясната страна, за да я преместите към бързите клавиши и „Приложи“ промените.

  Изображение6
 8. Сега можете да получите достъп до приложението Nitrokey, като кликнете върху sys-usb.

  Изображение7