Инсталиране на приложението Nitrokey#

  1. Задайте в „Qubes Settings“ на sys-usb „Networking“ по подразбиране и „Apply“ промените.

Изображение 1
  1. Задайте в „Qubes Settings“ на шаблона на Fedora „Networking“ по подразбиране и „Apply“ промените.

Изображение2
  1. Отворете терминала на шаблона Fedora и стартирайте sudo dnf install nitrokey-app.

Изображение3
  1. Изключете шаблона.

  2. Рестартирайте всички кубове въз основа на шаблона.

  3. Отидете в „Application“ на sys-usb и изберете приложението Nitrokey.

Изображение5
  1. Щракнете върху стрелката, сочеща към дясната страна, за да я преместите към бързите клавиши и „Приложи“ промените.

Изображение6
  1. Сега можете да получите достъп до приложението Nitrokey, като кликнете върху sys-usb.

Изображение7