Често задавани въпроси за NitroPC#

Първо проверете:

или изберете операционната си система:

Зареждане от USB устройство#

Свържете USB устройството към черен USB 2.0 гнездо (синьото USB 3.0 не работи!), стартирайте компютъра и натиснете DEL, докато се появи менюто за фърмуера. Изберете Boot Menu (Меню за зареждане) и изберете USB устройството.