Κόμπος DNS#

Knot DNS είναι ένας ανοικτού κώδικα εξουσιοδοτικός διακομιστής DNS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για DNSSEC. Για να χρησιμοποιήσετε το KnotDNS με το NetHSM, εγκαταστήστε και ρυθμίστε την ενότητα PKCS#11 όπως περιγράφεται εδώ.

Χειροκίνητη λειτουργία#

Στη χειροκίνητη λειτουργία τα κλειδιά πρέπει να δημιουργούνται και να διαχειρίζονται χειροκίνητα.

Μόνο ο χρήστης Operator απαιτείται στο αρχείο ρυθμίσεων της ενότητας PKCS#11. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας το pin-value στο PKCS#11 URI στο knot.conf.

Προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο ρυθμίσεων KnotDNS /etc/knot/knot.conf:

keystore:
 - id: nethsm_keystore
  backend: pkcs11
  config: "pkcs11:token=localnethsm /usr/local/lib/libnethsm_pkcs11.so"

policy:
 - id: manual_policy
  keystore: nethsm_keystore
  manual: on

zone:
 - domain: example.com
  storage: "/var/lib/knot"
  file: "example.com.zone"
  dnssec-signing: on
  dnssec-policy: manual_policy

Η τιμή token στο PKCS#11 URI είναι η label από την p11nethsm.conf. Προσαρμόστε τη διαδρομή προς το libnethsm_pkcs11.so ανάλογα με τις ανάγκες.

Για να δημιουργήσετε τα κλειδιά εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:

nitropy nethsm \
 --host "localhost:8443" --no-verify-tls \
 --username "admin" \
 generate-key \
  --type "EC_P256" --mechanism "ECDSA_Signature" --length "256" --key-id "myKSK"
# knot's keymgr expects the binary key id in hex format
# myKSK in ascii-binary is 0x6d794b534b, e.g. echo -n "myKSK" | xxd -ps
keymgr "example.com" import-pkcs11 "6d794b534b" "algorithm=ECDSAP256SHA256" "ksk=yes"

nitropy nethsm \
 --host "localhost:8443" --no-verify-tls \
 --username "admin" \
 generate-key \
  --type "EC_P256" --mechanism "ECDSA_Signature" --length "256" --key-id "myZSK"
# myZSK in ascii-binary is 0x6d795a534b
keymgr "example.com" import-pkcs11 "6d795a534b" "algorithm=ECDSAP256SHA256"

Αυτόματη λειτουργία#

Στην αυτόματη λειτουργία τα κλειδιά παράγονται από το Knot DNS και αποθηκεύονται στο NetHSM.

Στη διαμόρφωση της ενότητας PKCS#11 απαιτείται ένας χρήστης διαχειριστής και ένας χρήστης χειριστής.

Προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο ρυθμίσεων Knot DNS /etc/knot/knot.conf:

keystore:
 - id: nethsm_keystore
  backend: pkcs11
  config: "pkcs11:token=localnethsm /usr/local/lib/libnethsm_pkcs11.so"
  #key-label: on

policy:
 - id: auto_policy
  keystore: nethsm_keystore
  ksk-lifetime: 5m
  zsk-lifetime: 2m
  dnskey-ttl: 10s
  zone-max-ttl: 15s
  propagation-delay: 2s

zone:
 - domain: example.com
  storage: "/var/lib/knot"
  file: "example.com.zone"
  dnssec-signing: on
  dnssec-policy: auto_policy

Ο καθορισμός key-label σε on δεν αλλάζει τίποτα και η ενότητα pkcs11 αγνοεί τη δεδομένη ετικέτα και επιστρέφει πάντα το δεκαεξαδικό αναγνωριστικό κλειδιού ως ετικέτα. Η πολιτική χρησιμοποιεί πολύ μικρούς χρόνους ζωής κλειδιών και TTL για σκοπούς δοκιμών.