Αντικατάσταση εσωτερικού σκληρού δίσκου#

Προειδοποίηση

Παρακαλώ κάντε το μόνο αν ξέρετε τι κάνετε. Τροποποιώντας το NextBox ακυρώνετε την εγγύησή σας τουλάχιστον για το υλικό του NextBox. Αυτά τα βήματα γενικά δεν καλύπτονται από την υποστήριξη, τροποποιείτε το NextBox σας με δική σας ευθύνη!

Προαπαιτούμενα#

 • Λειτουργικό σύστημα Linux(-like)

 • Σκληρός δίσκος 2.5”” με μέγιστο ύψος 15mm, οι περισσότεροι είναι 7mm

 • Ένας χρήστης που μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα root χρησιμοποιώντας sudo

 • Οι ακόλουθες εντολές πρέπει να είναι διαθέσιμες: sudo, parted, mkfs.ext4, bash

 • Τουλάχιστον μια βασική κατανόηση σχετικά με την τοποθέτηση/αποσύνδεση και τα shell-scripts (εκτέλεση)

 • Κατσαβίδι Phillips

 • Ρυθμίστε την πρόσβαση ssh στο NextBox σας

Προειδοποίηση

Το σενάριο που χρησιμοποιείται θα αποκτήσει δικαιώματα root για να σβήσει τον σκληρό δίσκο που θα δώσετε στο σενάριο. ** Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να περάσετε τη σωστή συσκευή στο σενάριο, αν περάσετε το διαμέρισμα συστήματος, αυτό το σενάριο θα καταστρέψει το λειτουργικό σας σύστημα που τρέχει!** Οποιαδήποτε δεδομένα στον σκληρό δίσκο που θα περάσετε θα διαγραφούν αναπόφευκτα!

Συμβουλή

Διαβάστε τα παρακάτω βήματα πλήρως και διεξοδικά πριν τα εκτελέσετε, αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα συγκεκριμένο βήμα, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι δεν πρέπει να το κάνετε μόνοι σας.

Προετοιμασία νέου σκληρού δίσκου#

 1. Πάρτε το αρχείο nextbox.conf από τον αρχικό σας σκληρό δίσκο χρησιμοποιώντας ssh, βρίσκεται στο NextBox σας μέσα στον κατάλογο /srv/nextbox.

 2. Αποθηκεύστε το nextbox.conf στον υπολογιστή σας.

 3. Πάρτε το ακόλουθο σενάριο: https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nextbox/master/assembly/simple_prepare_harddrive.sh

 4. Κάντε το σενάριο εκτελέσιμο: chmod +x simple_prepare_harddrive.sh

 5. Συνδέστε τον νέο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας

 6. Προσδιορίστε το όνομα της συσκευής του σκληρού σας δίσκου (π.χ. /dev/sdb) και βεβαιωθείτε ότι καμία από τις κατατμήσεις του δεν είναι προσαρτημένη.

  Προειδοποίηση

  Και πάλι: σκεφτείτε τουλάχιστον δύο φορές το επόμενο βήμα. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεστε στη σωστή συσκευή σκληρού δίσκου (και ΟΧΙ σε ένα διαμέρισμα, σημαίνει /dev/sdb1 **είναι λάθος).**Το σενάριο θα αρνηθεί να εκτελέσει τη λειτουργία στο /dev/sda, καθώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι ο σκληρός δίσκος του συστήματός σας, αν το χρειάζεστε πραγματικά, μπορείτε να σχολιάσετε τις γραμμές 23-26 μέσα στο σενάριο.

 7. Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών χρησιμοποιώντας το όνομα της συσκευής που έχετε καθορίσει. Μόλις σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης sudo-password, δώστε τον για να επιτρέψετε την πρόσβαση r/w στο σκληρό δίσκο:

  $ ./simple_prepare_harddrive.sh <device-name>
  
  # example: ./simple_prepare_harddrive.sh /dev/sdb
  
 8. Παρακολουθήστε την έξοδο του σεναρίου για τυχόν σφάλματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν.

 9. Στο τέλος του σεναρίου θα σας ζητηθεί να προσαρτήσετε το διαμέρισμα που δημιουργήσατε και να αντιγράψετε το nextbox.conf (στο /nextbox) που αντιγράψατε στα βήματα 1. και 2., να αποσυνδέσετε το διαμέρισμα και έχετε προετοιμάσει με επιτυχία το νέο σκληρό σας δίσκο.

Οδηγός αντικατάστασης#

 1. Μέσα από την εφαρμογή NextBox Nextcloud App μεταβείτε στην ενότητα «System Settings» και απενεργοποιήστε το NextBox σας χρησιμοποιώντας το κουμπί «Poweroff»

 2. Μόλις η λυχνία LED κατάστασης σβήσει για λίγο (όχι εντελώς, επομένως είναι πολύ σκοτεινή) και οι λυχνίες LED της θύρας Ethernet είναι σβηστές, μπορείτε να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια από το NextBox σας.

 3. Ξεβιδώστε και τις 8 βίδες Phillips

 4. Αφαιρέστε πρώτα προσεκτικά το πάνω κάλυμμα (όσο το δυνατόν πιο κάθετα).

 5. Και πάλι προσεκτικά, αφαιρέστε κάθετα το κάτω κάλυμμα, τώρα βλέπετε τη λεγόμενη γέφυρα

 6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο USB-to-SATA και τοποθετήστε τη γέφυρα NextBox ανάποδα σε μια επιφάνεια φιλική προς τα ηλεκτρονικά, όπως ένα γραφείο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

  nextbox-backside
 7. Ξεβιδώστε τις βίδες Phillips που συγκρατούν τον σκληρό δίσκο στη θέση του (η ποσότητα των βιδών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του σκληρού δίσκου σας), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

  nextbox-backside-screws
 8. Αφού αφαιρέσετε τις βίδες, σπρώξτε προσεκτικά τον σκληρό δίσκο προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Μην τον σπρώχνετε προς την άλλη κατεύθυνση, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο USB.

 9. Αφαιρέστε το καλώδιο USB προς SATA από το σκληρό δίσκο.

  Προειδοποίηση

  Αποφύγετε την αποσύνδεση του αρσενικού-θηλυκού συνδέσμου USB για να μην αλλάξει η θέση και η κάμψη του καλωδίου. Αν χρειαστεί: Προσέξτε να διατηρήσετε τη δύναμη όσο το δυνατόν μικρότερη στο τμήμα 90° του καλωδίου επέκτασης USB.

 10. Συνδέστε τον προηγουμένως προετοιμασμένο νέο σκληρό δίσκο σας

 11. Τοποθετήστε προσεκτικά το νέο σκληρό δίσκο σας στη γέφυρα και στερεώστε τον στη σωστή θέση χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

 12. Διπλώστε το καλώδιο USB προς SATA (κυκλικά) στον ανοιχτό χώρο πίσω από τον σκληρό δίσκο.

 13. Τέλος, συναρμολογήστε ξανά το NextBox με αντίστροφη σειρά χρησιμοποιώντας τα βήματα 5. έως 3.

Κατά την πρώτη εκκίνηση μετά τη συναρμολόγηση, δώστε στο NextBox αρκετό χρόνο για να εκκινήσει και να πάρει όλα τα απαραίτητα πακέτα από το διαδίκτυο. ** Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το ethernet**. Θα πρέπει να περιμένετε να αλλάξει η λυχνία LED κατάστασης (η κίτρινη θα είναι η πρώτη) αρκετά γρήγορα (λιγότερο από 2 λεπτά). Εάν η λυχνία LED κατάστασης δεν αλλάζει καθόλου, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την καλωδίωση ή το περιεχόμενο του σκληρού σας δίσκου.