Επαλήθευση σφραγισμένου υλικού#

Το NitroWall σας έχει παραδοθεί σε σφραγισμένη συσκευασία και με σφραγισμένες βίδες. Θα σας στείλουμε μια εικόνα του NitroWall σας πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε συγκρίνετε την εικόνα με το συσκευασμένο NitroWall σας. Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε περαιτέρω ενέργειες.

σφράγιση νούμερο ένα
σφράγιση νούμερο δύο
σφράγιση νούμερο τρία