Διαμόρφωση στατικού DNS#

Αυτή η διαμόρφωση θα χρησιμοποιηθεί, εάν έχετε ρυθμίσει το DNS και, συνεπώς, ένα domain για το NextBox σας, π.χ. στο δρομολογητή σας στο διαδίκτυο.

Σε αντίθεση με τη μέθοδο απομακρυσμένης πρόσβασης backwards proxy, αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει πλήρη κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας το δικό σας πιστοποιητικό TLS που αποκτήσατε από το Let’s Encrypt.

Για να χρησιμοποιήσετε τον διαμορφωμένο τομέα με το NextBox σας και την παρουσία του Nextcloud, πρέπει να δώσετε τον πλήρη τομέα εδώ για να εμπιστευτείτε αυτόν τον τομέα μέσα στην παρουσία σας στο Nextcloud.

Για παράδειγμα, μέσα σε ένα «Fritz!Box» αυτό μπορεί να γίνει με την πλοήγηση στο: «Internet -> Permit Access -> DynDNS» και τη διαμόρφωση ενός παρόχου δυναμικού DNS της επιλογής σας.