Χρήση του NitroWall ως συνδυασμένου πελάτη DHCP/DHCP-Server#

Δίκτυο με DHCP

Προειδοποίηση

Σημειώστε τη σωστή αντιστοίχιση των διασυνδέσεων σε φυσικές θύρες: Διασυνδέσεις → Εκχωρήσεις

  1. Στο «Σύστημα → Οδηγός → Διαμόρφωση διασύνδεσης WAN» ορίστε την τιμή για το IPv4 Configuration Type σε DHCP.

  2. Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό για να ρυθμίσετε τη διασύνδεση LAN για DHCP:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4