Απομακρυσμένη πρόσβαση μεσολάβησης προς τα πίσω#

Αυτός είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να καταστήσετε το NextBox σας διαθέσιμο για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Η μόνη πληροφορία που πρέπει να δώσετε είναι το (υπο)domain στο οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο το NextBox σας. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη για διαμόρφωση προώθησης θύρας ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που πρέπει να γίνει στο δρομολογητή σας στο διαδίκτυο. Παρόλο που συνιστάται αυτή η μέθοδος, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η μέθοδος έχει και κάποια μειονεκτήματα:

  • Όλη η κυκλοφορία περνάει από τον (προς τα πίσω) διακομιστή μεσολάβησης, επομένως δεν είναι κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο. Πιο συγκεκριμένα, αν αυτός ο διακομιστής παραβιαστεί, η κίνησή σας μπορεί να είναι αναγνώσιμη.

  • Για τον ίδιο λόγο, επίσης, δημιουργείται συμφόρηση στο εύρος ζώνης, εάν συνδέεστε στο NextBox σας από το τοπικό σας δίκτυο (LAN). Καθώς όλη η κίνηση πρέπει να αποστέλλεται στον διακομιστή μεσολάβησης και από εκεί στο NextBox σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης περιορίζεται περίπου στο 50% του εύρους ζώνης μεταφόρτωσης ή λήψης (όποιο είναι μικρότερο).

Για να μην επηρεάζεστε από αυτά τα μειονεκτήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δυναμικό πάροχο DNS ή έναν στατικό τομέα.

Μετάφραση IPv6 σε IPv4#

Εάν το NextBox σας είναι διαθέσιμο μόνο μέσω IPv6 (π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο DS-Lite), ο διακομιστής μεσολάβησης προς τα πίσω μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NextBox σας χρησιμοποιώντας μια συσκευή που δεν υποστηρίζει IPv6. Από σήμερα, π.χ., διάφοροι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας δεν υποστηρίζουν ακόμη το IPv6.