Αλλαγή IMEI#

Για να μπορέσετε να αλλάξετε το IMEI της συσκευής σας, είναι προεγκατεστημένο το λογισμικό blue merle.

Σημείωση

Αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου το ` <https://github.com/srlabs/blue-merle#installation>`_ blue-merle.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αλλαγής του IMEI. Ο απλούστερος είναι να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στο πλάι του NW750:

  1. Αλλάξτε το διακόπτη υλικού.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, η οποία θα σας ζητήσει να αντικαταστήσετε τελικά την κάρτα SIM.

  3. Μετά την αντικατάσταση της κάρτας SIM, γυρίστε ξανά το διακόπτη. Έτσι αλλάζει το IMEI και απενεργοποιείται η συσκευή σας.

  4. Θα πρέπει να αλλάξετε τη γεωγραφική σας θέση πριν εκκινήσετε ξανά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διεύθυνση αυτής της τεκμηρίωσης.

Σημείωση

Περιστασιακά, οι εντολές που εκτελούνται στη συσκευή ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οθόνη να απενεργοποιείται (αναμονή) για μερικά δευτερόλεπτα προτού εμφανιστεί το αναμενόμενο τελικό μήνυμα (π.χ. οδηγίες για αντικατάσταση της κάρτας SIM). Περιμένετε να εμφανιστεί το τελικό μήνυμα πριν τραβήξετε ξανά το διακόπτη. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα μετά από ένα λεπτό, το σενάριο μπορεί να έχει εξέλθει ή μπορεί να μην έχετε δει το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε το διακόπτη για να συνεχίσετε / επανεκκινήσετε τη διαδικασία.