Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας & επαναφορά#

Προτού κάνετε οποιεσδήποτε προσαρμογές στη διαμόρφωση του NitroWall, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της διαμόρφωσης και να την επαναφέρετε, εάν είναι απαραίτητο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες:

  1. Πηγαίνετε στο Σύστημα -> Ρυθμίσεις -> Αντίγραφα ασφαλείας

  2. Σε αυτό το μενού μπορείτε να εκτελέσετε τις επιθυμητές λειτουργίες. Μπορείτε να επαναφέρετε συγκεκριμένες περιοχές της διαμόρφωσης, επιλέγοντάς τες μέσω του «Restore area».

  3. Εάν δεν μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στη διεπαφή web, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την αποκατάσταση μέσω της διεπαφής γραμμής εντολών. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το NitroWall σε μια οθόνη και εκκινήστε το. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το στοιχείο 13 «Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας» και πληκτρολογήστε τον αριθμό που σχετίζεται με το αντίγραφο ασφαλείας για την επαναφορά.

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
cli restore