Σύνδεση εξωτερικής αποθήκευσης#

Προειδοποίηση

Οι εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος ΔΕΝ πρέπει να συνδέονται στις υποδοχές USB. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιείτε πάντα εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης με ξεχωριστή παροχή ρεύματος μαζί με το NextBox.

Απαιτήσεις#

  • μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης με ξεχωριστή παροχή ρεύματος

  • ο εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος με ένα υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων (π.χ. ext3, ext4 ή XFS)

Διαμόρφωση#

  • Συνδέστε τον εξωτερικό σας αποθηκευτικό χώρο στο NextBox σας

  • Εναλλαγή στην εφαρμογή διαχείρισης NextBox

  • Επιλέξτε «Διαχείριση αποθήκευσης»,

  • Κάντε κλικ στο σύμβολο συν για να προσαρτήσετε τον αποθηκευτικό χώρο

Σημείωση

Αν θέλετε να μοιραστείτε καταλόγους με πολλούς χρήστες, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Ομαδικοί φάκελοι» και να κάνετε κλικ στο σύμβολο με τις τρεις τελείες και «Κοινή χρήση» για να την καταστήσετε διαθέσιμη για άλλους χρήστες. (Όπως δείχνει η τελευταία εικόνα)

Διαμόρφωση αποθήκευσης
Βάση αποθήκευσης

Επιτρέψτε την πρόσβαση από την εφαρμογή Αρχεία#

Ως πρόσθετη απαίτηση, ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει τα δικαιώματα πρόσβασης στον τοποθετημένο κατάλογο να έχουν οριστεί σε 777 ή να ανήκουν στον χρήστη και το αναγνωριστικό ομάδας 32. Αν ο σκληρός δίσκος είναι προσαρτημένος στον υπολογιστή σας τοπικά, ο ευκολότερος τρόπος είναι να κάνετε απλά το chmod 777 /path/to/mounted/hard-disk ως root.

Για να επιτραπεί η άμεση πρόσβαση στον τοποθετημένο εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο μέσω της εφαρμογής «Αρχεία» του Nextcloud, πρέπει να εγκατασταθεί η εφαρμογή Υποστήριξη εξωτερικού αποθηκευτικού χώρου από το Nextcloud App Store. Εκεί πρέπει να γίνει διαθέσιμο το σωστό σημείο προσάρτησης που αναφέρεται μέσα στη «Διαχείριση αποθήκευσης» μέσα στην εφαρμογή NextBox. Όπως φαίνεται σε αυτό το στιγμιότυπο οθόνης:

Ρυθμίσεις υποστήριξης εξωτερικής αποθήκευσης

Αντικαταστήστε το /media/extra-1 με το σημείο προσάρτησης που βρίσκεται στο «Storage Management». Δεδομένης της παραπάνω διαμόρφωσης, ο εξωτερικός σκληρός δίσκος θα είναι πλέον διαθέσιμος ως «Local» στην εφαρμογή Files App.