Σύνδεση εξωτερικής αποθήκευσης#

Προειδοποίηση

Οι εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος ΔΕΝ πρέπει να συνδέονται στις υποδοχές USB. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιείτε πάντα εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης με ξεχωριστή παροχή ρεύματος μαζί με το NextBox.

Απαιτήσεις#

  • μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης με ξεχωριστή παροχή ρεύματος

  • ο εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος με ένα υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων (π.χ. ext3, ext4 ή XFS)

Διαμόρφωση#

  • Συνδέστε τον εξωτερικό σας αποθηκευτικό χώρο στο NextBox σας

  • Εναλλαγή στην εφαρμογή διαχείρισης NextBox

  • Επιλέξτε «Διαχείριση αποθήκευσης»,

  • Κάντε κλικ στο σύμβολο συν για να προσαρτήσετε τον αποθηκευτικό χώρο

Σημείωση

Αν θέλετε να μοιραστείτε καταλόγους με πολλούς χρήστες, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Ομαδικοί φάκελοι» και να κάνετε κλικ στο σύμβολο με τις τρεις τελείες και «Κοινή χρήση» για να την καταστήσετε διαθέσιμη για άλλους χρήστες. (Όπως δείχνει η τελευταία εικόνα)

Διαμόρφωση αποθήκευσης
Βάση αποθήκευσης
Εγκαταστήστε την εφαρμογή ομαδικών φακέλων