Ανάκτηση συστήματος#

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία αποκατάστασης για το λογισμικό του συστήματος NetHSM. Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο εάν το API δεν είναι λειτουργικό, π.χ. δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα API. Στην περίπτωση ενός λειτουργικού API εκτελέστε αντ” αυτού επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ` <administration.html#reset-to-factory-defaults>` __. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν τυχαία διαγραφή δεδομένων.

Σημαντικό

Η αποκατάσταση του συστήματος λειτουργεί μόνο εάν ο πίνακας κατατμήσεων GUID (GPT) και οι ίδιες οι κατατμήσεις στο δίσκο δεν έχουν καταστραφεί. Μια καταστροφή μπορεί να υποδεικνύεται από το ακόλουθο μήνυμα κατά την εκκίνηση.

Booting 'NetHSM automatic boot (USB or primary system)'

GRUB: No valid configuration found on (usb0).
GRUB: No valid configuration found on (ahci0,gpt1).

GRUB: Booting failed. System will switch off in 10 second.

Εάν καταστραφούν, οι οδηγίες αυτές θα οδηγήσουν σε μια εργοστασιακή εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος NetHSM.

Η αποκατάσταση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής.

 1. Κατεβάστε την εικόνα του προγράμματος εγκατάστασης από τη σελίδα releases.

  Προειδοποίηση

  Πραγματοποιήστε λήψη της εικόνας του εγκαταστάτη της ίδιας έκδοσης που ήταν εγκατεστημένη κατά τη στιγμή της καταστροφής. Δεν υποστηρίζεται η υποβάθμιση ή η αναβάθμιση που παραλείπει εκδόσεις.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά συνδεδεμένο με ρεύμα, και ότι το κουμπί λειτουργίας στο πίσω μέρος είναι ενεργοποιημένο.

 3. Συνδέστε τη θύρα δικτύου BMC με ένα καλώδιο δικτύου.

  Δείτε την παρακάτω εικόνα για να προσδιορίσετε τη θύρα δικτύου BMC.

  Πίσω πλευρά του διακομιστή#

  Από προεπιλογή, το BMC θα περιμένει την εκχώρηση διεύθυνσης μέσω DHCP. Εάν το DHCP δεν είναι διαθέσιμο, η τοπική διεύθυνση σύνδεσης μπορεί να προσδιοριστεί με το Nmap. Η εντολή nmap <network-in-cidr-notation> -p 80 --open θα επιστρέψει μια λίστα των hosts με ανοικτή θύρα 80.

 4. Ανοίξτε τον ιστότοπο του BMC σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP που καθορίστηκε από το προηγούμενο βήμα. Για να συνδεθείτε, τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια είναι το όνομα χρήστη bmc_admin και ο κωδικός πρόσβασης abcd1234.

 5. Τοποθετήστε την εικόνα εγκαταστάτη που κατεβάσατε κάνοντας κλικ στο μενού στα αριστερά στο FRU: Hermes CFL (με TPM) Nitrokey Config και στη συνέχεια στο Virtual media στο υπομενού. Στη μέση ανοίξτε την καρτέλα usb0, και κάντε κλικ στο κουμπί Attach media.

  Μενού BMC για την προσάρτηση συσκευής USB

  Μενού BMC για την προσάρτηση συσκευής USB#

  Στο παράθυρο διαλόγου ανοίγματος επιλέξτε Ροή τοπικού αρχείου μέσω προγράμματος περιήγησης ως Μέθοδος μεταφοράς. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση… και επιλέξτε την κατεβασμένη εικόνα του προγράμματος εγκατάστασης. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία με το κουμπί Υποβολή.

  Μενού BMC για την επιλογή εικόνας USB

  Μενού BMC για την επιλογή εικόνας USB#

 6. Στο μενού στα αριστερά επιλέξτε FRU: Hermes CFL (με TPM) Nitrokey Config, και στη συνέχεια Remote KVM.

 7. Στη μέση κάντε κλικ στο κουμπί Open a floating Remote KVM window, στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου εξόδου VGA.

  Προβολή κονσόλας BMC KVM

  Προβολή κονσόλας BMC KVM#

  Αυτό το παράθυρο θα σας δείξει τη γραφική έξοδο του προγράμματος εγκατάστασης NetHSM. Κρατήστε αυτό το δεύτερο παράθυρο ανοιχτό μαζί με το κύριο παράθυρο του BMC.

 8. Μεταβείτε στην προβολή Επισκόπηση από την κορυφή του μενού στα αριστερά.

 9. Στο πλαίσιο Override Boot Device, επιλέξτε USB_BMC-virtual_media από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο Select a Boot Device.

  Ρύθμιση συσκευής εκκίνησης BMC

  Ρύθμιση συσκευής εκκίνησης BMC#

 10. Στο πλαίσιο με τον τίτλο FRU: Hermes CFL (με TPM) Nitrokey Config, επιλέξτε On από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο Power. Επιβεβαιώστε με το κουμπί Apply.

  Ρύθμιση λειτουργίας BMC

  Ρύθμιση λειτουργίας BMC#

  Στο παράθυρο Remote KVM που ανοίχτηκε προηγουμένως, μπορείτε τώρα να δείτε τον οδηγό εγκατάστασης.

 11. Στο παράθυρο KVM εμφανίζεται τώρα ο διάλογος εκκίνησης. Επιβεβαιώστε την επιλογή NetHSM automatic boot (USB or primary system) με το πλήκτρο Enter.

  Επιλογή εκκίνησης NetHSM στην κονσόλα BMC KVM

  Επιλογή εκκίνησης NetHSM στην κονσόλα BMC KVM#

  Στον ακόλουθο διάλογο επιβεβαιώστε την επιλογή NetHSM Software Installer με το πλήκτρο Enter.

  Επιλογή εγκαταστάτη NetHSM στην κονσόλα BMC KVM

  Επιλογή εγκαταστάτη NetHSM στην κονσόλα BMC KVM#

  Προειδοποίηση

  ΜΗΝ επιλέγετε NetHSM Factory Reset - DELETES ALL DATA! από το μενού. Αυτό θα διαγράψει ανεπανόρθωτα τα δεδομένα στο δίσκο.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης NetHSM θα εγκαταστήσει το λογισμικό του συστήματος και θα τερματίσει τη λειτουργία του.