Κωδικοί πρόσβασης#

Οι καταχωρήσεις κωδικού πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Σύνδεση

  • Κωδικός πρόσβασης

  • Σχόλιο (π.χ. αναφορά σε ιστότοπο)

  • OTP (HOTP ή TOTP)

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά και μπορούν να επεξεργαστούν και να προστεθούν ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επεξεργασία».

Για έναν κατάλογο ιστότοπων που υποστηρίζουν OTP ρίξτε μια ματιά στο dongleauth.com.

Χρήση#

Οι είσοδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μη προστατευμένες (εμφανίζονται ως ανοιχτή κλειδαριά) και προστατευμένες (εμφανίζονται ως κλειστή κλειδαριά). Οι μη προστατευμένες καταχωρήσεις μπορούν να προσπελαστούν απευθείας. Οι προστατευμένες καταχωρήσεις είναι προσβάσιμες μόνο με το PIN.

Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια προστατευμένη καταχώρηση επιλέγοντας το πλαίσιο «Προστασία με PIN» κατά την προσθήκη μιας νέας καταχώρησης.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απαιτήσετε την παρουσία του χρήστη με τη μορφή απαιτούμενου αγγίγματος του Nitrokey 3 για την πρόσβαση στην καταχώρηση, επιλέγοντας το πλαίσιο «Require User Presence» (Απαιτείται παρουσία χρήστη).