Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά#

Το NextBox μπορεί να δημιουργηθεί και να αποκατασταθεί από την εφαρμογή NextBox Nextcloud App. Για να εκτελέσετε μια λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς πρέπει να έχετε συνδέσει μια συσκευή αποθήκευσης στο NextBox σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά σε μια συσκευή αποθήκευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης περιέχει τουλάχιστον μία κατάτμηση διαμορφωμένη με ένα υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων (προς το παρόν υποστηρίζονται τα συστήματα ext και xfs).

 2. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στο NextBox σας σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB και θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό (περισσότερες πληροφορίες)

 3. Μόλις συνδεθεί, θα δείτε τον αποθηκευτικό χώρο (ή τους αποθηκευτικούς χώρους) μέσα στο «Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων» κάτω από το «Διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι»,

 4. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν στη δεξιά πλευρά για να προσαρτήσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο και να τον καταστήσετε διαθέσιμο για λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Ο αποθηκευτικός χώρος που προστέθηκε εμφανίζεται τώρα στη λίστα μέσα στο «Mounted Storages».

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας#

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του NextBox σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμογών ρυθμίσεων και δεδομένων του Nextcloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει έναν αποθηκευτικό χώρο όπως περιγράφεται παραπάνω

 2. Μέσα στο «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας / επαναφορά» κάτω από το «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πλήρους συστήματος» επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από το αναπτυσσόμενο μενού με την ονομασία: «Επιλογή συσκευής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας»,

 3. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε σταδιακά ένα υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας από το αναπτυσσόμενο μενού με την ονομασία: «Select Backup Location» ή να δημιουργήσετε ένα εντελώς νέο αντίγραφο ασφαλείας εισάγοντας ένα όνομα στο πεδίο εισαγωγής «Name of the new backup».

 4. Κάντε κλικ στο «Start Backup now», η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα ξεκινήσει αμέσως.

Το αντίγραφο ασφαλείας που προκύπτει δεν είναι κρυπτογραφημένο, οπότε προσέξτε ποιος έχει πρόσβαση στον χρησιμοποιούμενο αποθηκευτικό χώρο.

Επαναφορά#

Συμβουλή

Η λειτουργία επαναφοράς αντικαθιστά εξ ολοκλήρου τα εσωτερικά στοιχεία του Nextcloud και ανάλογα με το συνδυασμό εκδόσεων αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απροσδιόριστη συμπεριφορά του frontend του Nextcloud. Αν συμβεί αυτό, κάντε υπομονή και επαναφορτώστε τη σελίδα χρησιμοποιώντας F5 ή ctrl-r και ελέγξτε, αν η λειτουργία επαναφοράς ήταν επιτυχής.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει έναν αποθηκευτικό χώρο όπως περιγράφεται παραπάνω και ότι περιέχει ένα αντίγραφο ασφαλείας προς αποκατάσταση.

 2. Μέσα από το «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας / Επαναφορά» κάτω από το «Επαναφορά συστήματος από αντίγραφο ασφαλείας» χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού «Επιλογή αντιγράφου ασφαλείας για επαναφορά» για να επιλέξετε ένα αντίγραφο ασφαλείας προς επαναφορά.

 3. Κάντε κλικ στο «Start Restoring now», η διαδικασία επαναφοράς θα ξεκινήσει αμέσως.

Ανάλογα με την υποστηριζόμενη έκδοση του Nextcloud, μετά τη διαδικασία επαναφοράς θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τη διαδικασία αναβάθμισης του Nextcloud.

Συμβουλή

Όλες οι διαμορφώσεις και οι ρυθμίσεις του NextBox και του Nextcloud θα αποκατασταθούν, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στο NextBox σας, εάν η αποκατασταθείσα διαμόρφωση απομακρυσμένης πρόσβασης δεν είναι πανομοιότυπη με την τρέχουσα.