Συμβατότητα υλικού#

Το αν ένα συγκεκριμένο υλικό μπορεί να λειτουργήσει υπό το OPNSense ή όχι εξαρτάται από το αν είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης. Δεδομένου ότι το OPNSense προέρχεται από το FreeBSD, όλοι οι οδηγοί του FreeBSD είναι επίσης διαθέσιμοι στο OPNSense. Ένας κατάλογος του υποστηριζόμενου υλικού μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

https://www.freebsd.org/releases/13.0R/hardware/