Πώς να ρυθμίσετε IDS/IPS με το Suricata#

Η OPNSense χρησιμοποιεί την Suricata για την παροχή μιας υπηρεσίας IPS/IDS. Το Suricata είναι ήδη εγκατεστημένο και λειτουργεί μετά την αρχική διαμόρφωση.

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω της διαδρομής «Υπηρεσίες -> Ανίχνευση εισβολής».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των IDS/IPS είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

https://docs.opnsense.org/manual/ips.html