Εγκατάσταση του nitropy στα Windows#

Σημείωση

Γενικά, η υποστήριξη των Windows και ο εγκαταστάτης είναι πειραματικοί - παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους με προσοχή.

Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε ήδη Python στο σύστημά σας και είστε εξοικειωμένοι με τη γραμμή εντολών, μπορείτε εναλλακτικά να εγκαταστήσετε το nitropy με το pipx, βλέπε Εγκαθιστώντας το nitropy με pipx.

Πώς να εγκαταστήσετε#

  1. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο αρχείο .exe από τις εκδόσεις ` <https://github.com/Nitrokey/pynitrokey/releases/>`_.

  2. Ανοίξτε την κονσόλα εντολών στη λειτουργία διαχειριστή (Windows 10: πατήστε το δεξί κουμπί του ποντικιού στο μενού Έναρξη και επιλέξτε «Windows PowerShell (Admin)» από το μενού).

  3. Αλλαγή στην κατεύθυνση του .exe (κάτι σαν cd C:\Users\YOURUSER\Downloads)

  4. Εκτέλεση nitropy-VERSION.exe

Σημείωση

Χωρίς δικαιώματα διαχειριστή το nitropy ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τη συσκευή.

Γνωστά προβλήματα#

  • Η υποστήριξη για το Nitrokey Start στα Windows 10 δεν λειτουργεί χωρίς την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών libusb (θα περιγραφεί)

  • Ο εγκαταστάτης δεν αφαιρεί μια προηγούμενη εγκατάσταση (αφαιρέστε την χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις -> προγράμματα και εφαρμογές)