Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων#

Προειδοποίηση

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του NextBox σας θα διαγράψει αναπόφευκτα όλα τα αρχεία σας στο NextBox και οποιεσδήποτε ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Για να επαναφέρετε το NextBox σας στα εργοστάσια, απλά πατήστε το κουμπί υλικού για 5 δευτερόλεπτα.

Η λυχνία LED του NextBox θα αλλάξει σε μπλε μόλις πατήσετε το κουμπί, μετά την πάροδο των 5 δευτερολέπτων το χρώμα θα αλλάξει σε κόκκινο που αναβοσβήνει (βλ. Documentation LED). Μόλις η λυχνία LED γίνει τελικά και πάλι πράσινη, το NextBox σας είναι έτοιμο για την αρχική ρύθμιση, όπως περιγράφεται στο Έναρξη λειτουργίας

img1

Συμβουλή

Το κουμπί υλικού είναι ένα κουμπί τύπου τρυπούλας, παρόμοιο με άλλες ενσωματωμένες συσκευές. Για να το πατήσετε, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια λεπτή (~1mm) βελόνα που μοιάζει με βελόνα. Π.χ., η καρφίτσα για την αφαίρεση μιας κάρτας sim από ένα smartphone λειτουργεί εξαιρετικά. **Περαιτέρω προσέξτε να μην πατάτε το κουμπί πολύ δυνατά, να είστε προσεκτικοί, θα πρέπει να υπάρχει αναγνωρίσιμη απτική ανάδραση (κλικ του κουμπιού) με ελάχιστη εφαρμοζόμενη δύναμη **.