Ξεκινώντας#

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη φυσική εγκατάσταση και την τροφοδότηση του NetHSM.

Επαλήθευση σφραγισμένου υλικού#

Το υλικό σας NetHSM έχει παραδοθεί σε σφραγισμένη συσκευασία.

Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τη διαδικασία τριών βημάτων για να βεβαιωθείτε ότι έφτασε με ασφάλεια.

 1. Ελέγξτε το χαρτί περιτυλίγματος για τυχόν σκισίματα, κοψίματα, τρύπες ή σπασμένο σφράγισμα.

  Μπροστινή πλευρά του πακέτου

  Μπροστινή πλευρά του πακέτου#


  Πίσω πλευρά συσκευασίας

  Πίσω πλευρά συσκευασίας#


  Κάτω πλευρά της συσκευασίας

  Κάτω πλευρά της συσκευασίας#


  Πάνω πλευρά της συσκευασίας

  Πάνω πλευρά της συσκευασίας#


  Συσκευασία αριστερή πλευρά

  Συσκευασία αριστερή πλευρά#

 2. Ελέγξτε τη μοναδική χειροποίητη γκλίτερ σφραγίδα στην κορυφή του χαρτιού περιτυλίγματος. Θα λάβετε μια φωτογραφία της από εμάς μετά την περιτύλιξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκρίνετε την εικόνα που λάβατε με τη σφραγίδα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε περαιτέρω ενέργειες.

  Σφράγιση συσκευασίας

  Σφράγιση συσκευασίας#

 3. Αφού βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση του χαρτιού περιτυλίγματος δεν έχει σπάσει, αφαιρέστε το χαρτί περιτυλίγματος. Τέλος, ελέγξτε τις τέσσερις σφραγίδες στο πλάι του υλικού NetHSM.

  Θέσεις των τεσσάρων σφραγίδων

  Θέσεις των τεσσάρων σφραγίδων#


  Σφραγίδα στο πλάι του πλαισίου

  Σφραγίδα στο πλάι του πλαισίου#

Εγκατάσταση υλικού#

Το πλαίσιο υλικού NetHSM έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε ράφι. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε συμβατό ράφι. Παρακαλούμε ακολουθήστε πιστά τη διαδικασία δύο βημάτων για την εγκατάσταση του υλικού NetHSM.

 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη θύρα Power Port και το καλώδιο δικτύου με τη θύρα Network Port. Περαιτέρω, πατήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

  Πίσω πλευρά του διακομιστή

  Πίσω πλευρά του διακομιστή#

 2. Πατήστε το Power Button για να ενεργοποιήσετε το υλικό NetHSM. Το κουμπί Reset (Επαναφορά) είναι μόνο για αναγκαστική επανεκκίνηση του υλικού NetHSM. Εάν το υλικό NetHSM είναι σε λειτουργία, θα ανάψει η ένδειξη *Power Indicator στην πρόσοψη.

  Προειδοποίηση

  Μην χρησιμοποιείτε τη θύρα δικτύου BMC επειδή επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση στο σύστημα.

  Μπροστινή πλευρά του διακομιστή

  Μπροστινή πλευρά του διακομιστή#

Σε κατάσταση μη προβολής, η εργοστασιακή προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του υλικού NetHSM είναι 192.168.1.1.

Παροχή υπηρεσιών#

Ένα νέο ή αλλιώς Unprovisioned NetHSM πρέπει πρώτα να εφοδιαστεί με κωδικούς πρόσβασης και την τρέχουσα ώρα. Η Διαχειριστική φράση πρόσβασης είναι για τον πρώτο λογαριασμό χρήστη, ο οποίος είναι ο υπερχρήστης του NetHSM. Το Unlock Passphrase χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων χρήστη του NetHSM.

Προειδοποίηση

Η κωδική φράση ξεκλειδώματος δεν μπορεί να μηδενιστεί χωρίς να γνωρίζετε την τρέχουσα τιμή. Εάν η συνθηματική φράση ξεκλειδώματος χαθεί, δεν είναι δυνατή ούτε η επαναφορά της σε νέα τιμή ούτε το ξεκλείδωμα του NetHSM.

Η αρχική τροφοδότηση εκτελείται ως εξής.

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-t, --system-time

Η ώρα του συστήματος που πρέπει να οριστεί (Μορφή: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Σημείωση

Εάν η ώρα δεν περάσει χειροκίνητα, θα προκύψει από το σύστημα nitropy στο οποίο εκτελείται η λειτουργία. Αν η ώρα μεταβιβαστεί χειροκίνητα, βεβαιωθείτε ότι η ώρα μεταβιβάζεται σε ζώνη ώρας UTC.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
NetHSM localhost:8443 provisioned

Προειδοποίηση

Η προεπιλεγμένη λειτουργία εκκίνησης είναι Attended Boot. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργία εκκίνησης για να μάθετε περισσότερα.