Πώς να διορθώσετε το NTP#

Από προεπιλογή, το NitroWall φτάνει στην τοποθεσία σας με έναν προ-ρυθμισμένο διακομιστή NTPd. Το τείχος προστασίας αποκλείει κάθε πρόσβαση που δεν πραγματοποιείται μέσω μιας διασύνδεσης LAN. Εάν έχετε μεγάλες αποκλίσεις στην ώρα του συστήματος, μπορείτε να τις διορθώσετε ως εξής:

  1. Ρυθμίστε την ώρα ώστε να ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας μέσω της διεπαφής cmdline (απαιτείται επανεκκίνηση) χρησιμοποιώντας την date.

  2. Μεταβείτε ξανά στο γραφικό περιβάλλον του OPNsense

  3. Μεταβείτε στο Μενού → Υπηρεσίες → Ώρα δικτύου → Γενικά

  4. Ρυθμίστε το «Διασυνδέσεις» από «Όλα (συνιστάται)» σε «LAN» (Ή WAN αν είστε συνδεδεμένοι μέσω διασύνδεσης WAN)

  5. Επανεκκινήστε την υπηρεσία, π.χ. με το κουμπί επανεκκίνησης στην επάνω δεξιά γωνία.

Ορισμός διασύνδεσης σε LAN
Επανεκκίνηση NTP