Συχνές ερωτήσεις NitroPhone#

Q: Λειτουργεί το Nitrophone με το δίκτυο του παρόχου μου;

Η Google ισχυρίζεται ότι όλοι οι μεγάλοι μεταφορείς θα πρέπει να λειτουργούν με τα τηλέφωνα Pixel. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε `όλους τους παρόχους σε όλο τον κόσμο. Η καλύτερη πρακτική, είναι να ελέγξετε αν βρίσκετε κάποιες δοκιμές/εμπειρίες για το Pixel 4a μαζί με το δίκτυο του φορέα που σχεδιάζετε.

Ερώτηση: Τι είναι και πώς να ενεργοποιήσετε το PIN Layout Scrambling

Για να δυσκολευτούν οι ξένοι να διαβάσουν τον κωδικό PIN κατά την πληκτρολόγησή του, μπορείτε να εμφανίσετε τη διάταξη του PIN με τυχαία σειρά. Επιπλέον, συνιστούμε μια οθόνη απορρήτου. Για να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε: Ρυθμίσεις ->- Ασφάλεια ->- Κρυπτογράφηση PIN ->- Κρυπτογράφηση PIN

Ερώτηση: Τι είναι ο διακόπτης Kill Switch και πώς να τον ενεργοποιήσετε;

Οι διακόπτες Kill Switches, οι οποίοι διαγράφουν όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου όταν ενεργοποιούνται, είναι πολύ επικίνδυνοι στην πράξη, καθώς θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ακούσια. Ως εκ τούτου, το NitroPhone διαθέτει αντ” αυτού τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης και επανεκκίνησης όταν είναι ανενεργό για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό θέτει το τηλέφωνο σε μια ασφαλή κατάσταση όπου όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα, δεν υπάρχουν δεδομένα στη μνήμη RAM και το τηλέφωνο μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το νόμιμο PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Για να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε: Ρυθμίσεις ->- Ασφάλεια ->- Αυτόματη επανεκκίνηση ->- επιλέξτε τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας μετά την οποία το τηλέφωνο θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση.

Q: Γιατί λαμβάνω το μήνυμα «Προειδοποίηση: Η συσκευή σας φορτώνει ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα»;
Οθόνη εκκίνησης

Λίγο μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, εμφανίζεται η προειδοποίηση «Η συσκευή σας φορτώνει ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα». Αυτή η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι δεν εκτελείται το συνηθισμένο Google Android και μπορεί να αγνοηθεί.

Q: Πώς μπορώ να ελέγξω, αν το NitroPhone μου έχει παραβιαστεί/παραβιαστεί;

Εάν θέλετε να ελέγξετε την ακεραιότητα του λειτουργικού συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως επαλήθευση.

Q: Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το GrapheneOS;

` Εδώ <https://grapheneos.org/faq>`__ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το GrapheneOS.

Ερώτηση: Γιατί το ξεκλείδωμα OEM είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή;

Ο μόνος πραγματικός σκοπός της ρύθμισης OEM Unlocking είναι η ` αντικλεπτική προστασία <https://grapheneos.org/faq#anti-theft>`__ η οποία δεν υλοποιείται από το GrapheneOS. Το ξεκλείδωμα OEM ελέγχει αν η συσκευή μπορεί να ξεκλειδωθεί μέσω του φορτωτή εκκίνησης. Στην τελευταία περίπτωση όλα τα δεδομένα του χρήστη διαγράφονται. Εάν το ξεκλείδωμα OEM είναι απενεργοποιημένο, κάποιος μπορεί ακόμα να εκκινήσει σε λειτουργία ανάκτησης, να εισέλθει στο μενού, να σβήσει τα δεδομένα, στη συνέχεια να εκκινήσει το λειτουργικό σύστημα και να ενεργοποιήσει το ξεκλείδωμα OEM. Επομένως, δεν’αυξάνει πραγματικά την ασφάλεια, αλλά ` η απενεργοποίησή του <index.html>`_ μειώνει την πιθανή επιφάνεια φυσικής επίθεσης.

Q: Γιατί προσφέρουμε την αφαίρεση των μικροφώνων;

Το GrapheneOS ενημερώνει για την ενεργή πρόσβαση στους αισθητήρες και προσφέρει έναν διαφανή τρόπο παρακολούθησης της συσκευής. Ωστόσο, η φυσική αφαίρεση είναι ο μόνος τρόπος για να αποκλειστεί εντελώς η πιθανή κακή χρήση. Ειδικά στην περίπτωση ενός μικροφώνου, το οποίο επιτρέπει τη συνεχή υποκλοπή.

Q: Γιατί προσφέρουμε επίσης την αφαίρεση του γυροσκοπίου;

Το γυροσκόπιο είναι ένας αισθητήρας που ανιχνεύει τον προσανατολισμό ενός smartphone. Όχι μόνο σταθεροποιεί την κάμερα, αλλά και ενημερώνει το smartphone αν το κρατάτε σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. Επιπλέον, το γυροσκόπιο μπορεί επίσης να λαμβάνει μηχανικές δονήσεις, οπότε έχει τη λειτουργικότητα ενός μικροφώνου.

Ε: Γιατί δεν προσφερόμαστε να αφαιρέσουμε τα ηχεία;

Τα μικρόφωνα χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μετατροπή μηχανικών δονήσεων σε ηλεκτρικά σήματα. Η μηχανική κατασκευή των μεγαφώνων είναι ουσιαστικά η ίδια με εκείνη των μικροφώνων, έτσι ώστε τα μεγάφωνα να μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μικρόφωνα. Στα μεγάφωνα, τα ηλεκτρικά σήματα προκαλούν τη δόνηση του διαφράγματος, παράγοντας έτσι ήχο. Αντίστροφα, η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση του ηλεκτρικού σήματος από το διάφραγμα στη συσκευή, όπως συμβαίνει με ένα μικρόφωνο. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι δυνατή εάν έχει εγκατασταθεί ενισχυτής, καθώς αυτός δεν επιτρέπει τη μετάδοση του σήματος από το μεγάφωνο στη συσκευή. Όλα τα Nitrophones διαθέτουν μόνο ηχεία με ενσωματωμένους ενισχυτές και επομένως είναι ακίνδυνα.