Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων#

  1. Βεβαιωθείτε ότι το NW750 είναι συνδεδεμένο σε μια πηγή ρεύματος ή ότι η μπαταρία του έχει μείνει τουλάχιστον 50%.

  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (δίπλα στην υποδοχή της κάρτας microSD) για 10 δευτερόλεπτα.

  3. Αυτό θα προκαλέσει επανεκκίνηση που διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

  4. Για να μπορέσετε να αλλάξετε το IMEI της συσκευής σας, επανεγκαταστήστε το blue-merle.