Ενημέρωση υλικολογισμικού#

Για τη γενική ενημέρωση υλικολογισμικού ακολουθήστε το αυτόν τον οδηγό. Στη συνέχεια πρέπει να επανεγκαταστήσουμε το blue-merle:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το NW750 διαθέτει μια λειτουργική σύνδεση στο Internet.

 2. Συνδεθείτε με το WiFi και συνδεθείτε στο εναλλακτικό OpenWrt στη διεύθυνση https://192.168.8.1/cgi-bin/luci/ χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη root και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε για το άλλο web interface.

  ../../_images/750_1.png
 3. Μεταβείτε στο «Σύστημα» -> Λογισμικό

  ../../_images/750_2.png
 4. Κάντε κλικ στο «update list». Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά αν αποτύχει σημαίνει ότι δεν έχετε σύνδεση στο Internet.

  ../../_images/750_3.png ../../_images/750_4.png ../../_images/750_5.png
 5. κάντε κλικ στο «upload packackge» και ανεβάστε το blue-merle_2.0.1-101_mips_24kc.ipk

  ../../_images/750_6.png
 6. Κάντε κλικ στο «install»

  ../../_images/750_update.png ../../_images/750_install_finish.png

Το υλικολογισμικό σας ενημερώθηκε με επιτυχία.