Συνδέστε τον υπολογιστή σας με Linux#

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nextcloud#

 1. Κατεβάστε την εφαρμογή-πελάτη από: https://nextcloud.com/install/

  Συμβουλή

  Οι περισσότερες διανομές παρέχουν τον πελάτη Nextcloud μέσω των διαχειριστών πακέτων τους. (π.χ. Ubuntu, Arch Linux, Mint, …)

 2. Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής nextcloud, θα τη βρείτε ως εικονίδιο στο δίσκο.

 3. Προσθέστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του δημόσιου διακομιστή σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλογο-στόχο στον οποίο θα συγχρονιστούν τα αρχεία.

Σύνδεση μέσω WebDAV#

 • Η προσάρτηση του Nextcloud με χρήση WebDAV μπορεί να γίνει απευθείας μέσω των περισσότερων διαχειριστών αρχείων, προσθέτοντας έναν «απομακρυσμένο διακομιστή».

 • Επιπλέον, μπορείτε να προσαρτήσετε τα αρχεία σας στο Nextcloud χρησιμοποιώντας WebDAV μέσω γραμμής εντολών και /etc/fstab εγκαθιστώντας το πακέτο davfs2.

 • Για να τοποθετήσετε τη χρήση:

  mount -t davfs https://my.domain.tld/remote.php/webdav/ /mnt/target/path