Ενημέρωση υλικολογισμικού#

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού του Nitrokey FIDO2.

Σημαντικό

Τα δεδομένα χρήστη διατηρούνται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού. Εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα μια άλλη συσκευή (ή μέθοδο σύνδεσης) καταχωρημένη στην υπηρεσία σας, εάν για κάποιο λόγο τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται.

Πώς να ενημερώσετε#

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το Nitrokey FIDO2 ή διακόπτετε τη διαδικασία κατά την ενημέρωση, καθώς αυτό θα καταστήσει τη συσκευή σας άχρηστη!

Webupdate#

Ο ευκολότερος τρόπος για να ενημερώσετε ένα Nitrokey FIDO2 είναι να ανοίξετε το update.nitrokey.com στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της ιστοσελίδας.

Χρήση της γραμμής εντολών#

Εάν το webupdate δεν λειτουργεί για εσάς, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του pynitrokey, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για το λειτουργικό σας σύστημα.

  2. Εκτέλεση nitropy fido2 update.

  3. Αφού λάβετε οδηγίες από το nitropy αγγίξτε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τον bootloader.

  4. Μόνο για το macOS: Εάν λάβετε οδηγίες από το nitropy εκτελέστε ξανά την εντολή ενημέρωσης.

  5. Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. (Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα

Σε περίπτωση τυχόν σφαλμάτων, παρακαλούμε πάρτε τα αρχεία καταγραφής από τον κατάλογο /tmp (/tmp/nitropy.log.*).