Επαναφορά Nitrokey#

Η λειτουργία Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τα μυστικά κλειδιά FIDO που είναι αποθηκευμένα στο Nitrokey και δημιουργεί νέα. Στη συνέχεια, το Nitrokey συμπεριφέρεται σαν μια νέα συσκευή.

Για να αποφευχθεί η τυχαία και κακόβουλη επαναφορά του Nitrokey, ο απαιτούμενος χρόνος επιβεβαίωσης αφής για τη λειτουργία επαναφοράς FIDO2 είναι μεγαλύτερος και με διαφορετική συμπεριφορά LED (κόκκινη λυχνία LED) από τις κανονικές λειτουργίες. Για να επαναφέρετε το Nitrokey, επιβεβαιώστε αγγίζοντας το κουμπί αφής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη ή η μπλε λυχνία LED.

Windows 10#

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τουλάχιστον την έκδοση 2004. Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό επαναφοράς των Windows.

Εάν ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα, το περιβάλλον εργασίας χρήστη του λειτουργικού συστήματος των Windows θα αναφέρει αποτυχία. Η λειτουργία επαναφοράς εκτελείται στο Nitrokey ακόμη και μετά την αναφορά αποτυχίας του τελευταίου, εφόσον το άγγιγμα του χρήστη καταγραφεί πριν από το εσωτερικό χρονικό όριο λειτουργίας του Nitrokey (η επιβεβαίωση του αγγίγματος εμφανίζεται με μπλε χρώμα).

Windows 10 σε μια εικονική μηχανή#

Λάβετε υπόψη ότι το Nitrokey έχει εσωτερικό χρονικό όριο για την αποδοχή της λειτουργίας επαναφοράς FIDO 10 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση. Εάν το Nitrokey συνδεθεί σε μια εικονική μηχανή αργότερα από αυτό το διάστημα, θα επιστρέψει σφάλμα και η λειτουργία θα διακοπεί.

Άλλοι τρόποι επαναφοράς#

Το Nitrokey μπορεί επίσης να μηδενιστεί με:

  • εργαλείο pynitrokey: nitropy fido2 reset (απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση)