Ενημέρωση υλικολογισμικού#

(Nitrokey 3 - Windows)

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού του Nitrokey 3.

Σημαντικό

Η τρέχουσα ενημέρωση του υλικολογισμικού θα διαγράψει όλα τα δεδομένα χρήστη! Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις κατάλληλες εφεδρικές μεθόδους σύνδεσης ή/και βεβαιωθείτε ότι το Nitrokey 3 δεν είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης/2FA για τις εφαρμογές/υπηρεσίες σας.

Πώς να ενημερώσετε#

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το Nitrokey 3 ή διακόπτετε τη διαδικασία κατά την ενημέρωση, καθώς αυτό πιθανόν να καταστήσει τη συσκευή σας άχρηστη!

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του pynitrokey, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για το λειτουργικό σας σύστημα.

  2. Εκτέλεση nitropy nk3 update.

  3. Αγγίξτε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τον bootloader (μόλις σας δοθεί εντολή από το nitropy).

  4. μόνο για το macOS: Εκτελέστε ξανά την εντολή ενημέρωσης (αφού σας δοθεί εντολή από το nitropy).

  5. Περιμένετε 3-10 λεπτά σε macOS/Linux, 12-25 λεπτά σε Windows.

  6. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

  7. Προαιρετικά: εκτελέστε nitropy nk3 test για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά μετά την αναβόσβησή της.

Σε περίπτωση τυχόν σφαλμάτων, παρακαλούμε πάρτε τα αρχεία καταγραφής από τον κατάλογο /tmp (/tmp/nitropy.log.*).