Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων#

Υπάρχουν δύο τύποι επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων για τις συσκευές Nitrokey Pro:

  • επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της έξυπνης κάρτας OpenPGP, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας gpg --card-edit, ακολουθούμενη από admin και τέλος: factory-reset

  • επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ολόκληρης της συσκευής Nitrokey χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nitrokey App.

Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία ενός νέου κλειδιού AES που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του Password Safe χωρίς επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Σημείωση

Η εφαρμογή Nitrokey App δημιουργεί πάντα ένα νέο κλειδί AES μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαφορές μεταξύ αυτών των τριών λειτουργιών:

Ακίνητα

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων OpenPGP

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Nitrokey

Δημιουργία κλειδιού AES

Απαιτεί PIN διαχειριστή

όχι

ναι

ναι

Καταστρέφει τα κλειδιά OpenPGP

ναι

ναι

όχι

Καταστρέφει το χρηματοκιβώτιο κωδικών πρόσβασης

ναι [1]

ναι

ναι [1]

Καταστρέφει κωδικούς πρόσβασης μιας χρήσης

όχι

ναι

όχι