Фабрично нулиране#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

Причини за възстановяване на фабричните настройки#

 • Вашият Nitrokey е заключен (например поради многократни грешни въвеждания на ПИН)

 • Загубили сте своя ключ Nitrokey (в този случай първо ще ви е необходим нов ключ).

 • сами сте инсталирали операционна система (например след смяна на твърдия диск)

 • Операционната ви система не се стартира

Warning

Ако нулирате устройството си, всичките ви данни ще бъдат загубени. Затова, преди да извършите нулирането, направете резервно копие на данните си.

Процедура#

 1. Свържете всяко USB флаш устройство към NitroPad. (USB флаш паметта ви е необходима за запазване на ключа за сигурност)

 2. Свържете своя Nitrokey към NitroPad.

Изображение 1
 1. Включете устройството NitroPad.

 2. Изберете „Опции“.

Изображение2
 1. Изберете „OEM-Factory Reset“.

Изображение3

Warning

Ако нулирате устройството си, всичките ви данни ще бъдат загубени. Затова, преди да извършите нулирането, направете резервно копие на данните си.

 1. Потвърдете „OEM Factory Reset“ с „Continue“.

Изображение4
 1. Ще бъдете попитани дали искате сами да зададете ПИН кода на потребителя и администратора/TPM. Натиснете Enter, за да продължите, без да променяте ПИН-кодовете.

 2. След това ще бъдете попитани дали трябва да се добави ръчна информация за потребителя. Потвърждавате с „y“ и въвеждате името си, а след това и имейл адреса.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Ако използвате хранилище Nitrokey, трябва да изберете устройството. Ако са показани устройствата /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, изберете /dev/sdd1. Ако са показани устройствата /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, изберете /dev/sdb1.

Изображение5
 1. Останалата част от конфигурацията ще бъде извършена автоматично. Потвърждавате последващото рестартиране.

Изображение6
 1. След рестартирането трябва да се създаде тайната на OTP. Потвърдете процеса с Enter.

Изображение7
 1. Потвърдете, че трябва да бъдат създадени нови тайни за OTP.

img8
 1. Когато бъдете подканени, въведете ПИН кода на администратора и паролата на TPM. И двете са по подразбиране: „12345678“.

Изображение9
 1. След това трябва да влезете в менюто Start.

Изображение 10
 1. Натиснете Enter, за да стартирате „Default Boot“.

Note

Ако видите съобщението, че все още не съществува подразбиране, следвайте процедурата, описана в „Отстраняване на неизправности: Меню за зареждане по подразбиране“.

 1. След като операционната система се стартира, докато не бъде поискана паролата за криптиране, сте готови.

Изображение11
 1. Накрая копирайте публичния PGP ключ от флашката с данни на компютъра си, например за да го използвате за криптиране на електронна поща.