Фабрично нулиране#

Причини за възстановяване на фабричните настройки#

 • Вашият Nitrokey е заключен (например поради многократни грешни въвеждания на ПИН)

 • Загубили сте своя ключ Nitrokey (в този случай първо ще ви е необходим нов ключ).

 • сами сте инсталирали операционна система (например след смяна на твърдия диск)

 • Операционната ви система не се стартира

Warning

Ако нулирате устройството си, всичките ви данни ще бъдат загубени. Затова, преди да извършите нулирането, направете резервно копие на данните си.

Note

Само за фърмуер до версия 1.4

Процедура#

 1. Свържете всяко USB флаш устройство към NitroPad. (USB флаш паметта ви е необходима за запазване на ключа за сигурност)

 2. Свържете своя Nitrokey към NitroPad.

Изображение 1
 1. Включете устройството NitroPad.

 2. Изберете „Опции“.

Изображение2
 1. Изберете „OEM-Factory Reset“.

Изображение3

Warning

Ако нулирате устройството си, всичките ви данни ще бъдат загубени. Затова, преди да извършите нулирането, направете резервно копие на данните си.

 1. Потвърдете „OEM Factory Reset“ с „Continue“.

Изображение4
 1. Ще бъдете попитани дали искате сами да зададете ПИН кода на потребителя и администратора/TPM. Натиснете Enter, за да продължите, без да променяте ПИН-кодовете.

 2. След това ще бъдете попитани дали трябва да се добави ръчна информация за потребителя. Потвърждавате с „y“ и въвеждате името си, а след това и имейл адреса.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Ако използвате хранилище Nitrokey, трябва да изберете устройството. Ако са показани устройствата /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, изберете /dev/sdd1. Ако са показани устройствата /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, изберете /dev/sdb1.

Изображение5
 1. Останалата част от конфигурацията ще бъде извършена автоматично. Потвърждавате последващото рестартиране.

Изображение6
 1. След рестартирането трябва да се създаде тайната на OTP. Потвърдете процеса с Enter.

Изображение7
 1. Потвърдете, че трябва да бъдат създадени нови тайни за OTP.

img8
 1. Когато бъдете подканени, въведете ПИН кода на администратора и паролата на TPM. И двете са по подразбиране: „12345678“.

Изображение9
 1. След това трябва да влезете в менюто Start.

Изображение 10
 1. Натиснете Enter, за да стартирате „Default Boot“.

Note

Ако видите съобщението, че все още не съществува подразбиране, следвайте процедурата, описана в „Отстраняване на неизправности: Меню за зареждане по подразбиране“.

 1. След като операционната система се стартира, докато не бъде поискана паролата за криптиране, сте готови.

Изображение11
 1. Накрая копирайте публичния PGP ключ от флашката с данни на компютъра си, например за да го използвате за криптиране на електронна поща.