Актуализация на фърмуера#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера на NitroPad.

Тези инструкции са приложими в следните случаи:

 • Искате да актуализирате фърмуера на Heads.

 • Вече сте извършили нулиране на фабричните настройки на OEM, но броячът на TPM не е нулиран.

Подготовка#

 1. Свържете своя NitroPad към електрическата мрежа и заредете батерията му до над 70%

 2. Изтеглете най-новата версия на фърмуера и я запишете на USB устройство. За NitroPad T430 използвайте nitropad-t430-[version].npf, а за NitroPad X230 използвайте nitropad-x230-[version].npf.

 3. За проверка на хеш сумата съхранете sha256sum файл на USB устройството.

Проверка на файла с фърмуера#

Задължително е да се извърши проверка на съответствието на файла на фърмуера, преди да се запише в устройството. След като копирате файла с фърмуера на USB устройството, уверете се, че последното е правилно демонтирано/изхвърлено, за да се избегнат проблеми със записването. Проверката за съвместимост трябва да се изпълни на NitroPad, така че проверените данни да бъдат абсолютно същите като по-късно прочетените от приложението за актуализация. Това действие няма да се изисква при следващите актуализации на фърмуера.

 1. Стартирайте Nitropad и отворете конзолата за възстановяване от Options -> Exit to recovery shell

 2. Изпълнете следното, за да проверите фърмуера:

$ mount-usb       # select USB device
$ cd /media
$ sha256sum -c sha256sum

За версията v1.1-rc3 това трябва да доведе до:

$ sha256sum -c sha256sum
nitropad_x230_v1.1-rc3.rom: OK

Това потвърждава, че съдържанието на файла е според очакванията. Моля, рестартирайте Nitropad, за да продължите (или като изключите и включите отново, или като натиснете CTRL+ALT+DELETE).

Процедура#

Това е действителната процедура за актуализиране. Обикновено първите два екрана няма да бъдат показани - в такъв случай започнете от стъпка 3.

 1. (Екран по избор) Изберете „Ignore error and continue to default boot menu“ (Игнориране на грешка и продължаване към менюто за зареждане по подразбиране).

Изображение 1
 1. (Екран по избор) Изберете „Ignore error and continue to default boot menu“ (Игнориране на грешка и продължаване към менюто за зареждане по подразбиране).

Изображение2
 1. Отидете в „Опции“.

Изображение3
 1. Изберете „Flash/Update the BIOS“.

Изображение4
 1. Моля, потвърдете първата опция.

Изображение5
 1. Потвърдете процеса с Enter.

Изображение6
 1. Изберете желания файл .npf.

Изображение7
 1. Потвърдете процеса с Enter.

img8
 1. Потвърдете рестартирането с Enter.

Изображение9

Успешно сте актуализирали фърмуера си!

Допълнителни стъпки#

В случай че се появи екран ERROR: TOTP Generation Failed!, следвайте инструкциите за нулиране на фабричните настройки (в менюто от лявата страна), като започнете от стъпка 11.