Aktualizace firmwaru#

Varování

Před aktualizací byste měli zálohovat všechna data ze zařízení, protože aktualizace firmwaru může zničit všechna data v zařízení (zejména od verze firmwaru <0.45)!

Důležité

Během aktualizace nikdy neodpojujte Nitrokey 3 ani nepřerušujte proces, protože by se tím zařízení pravděpodobně stalo nepoužitelným!

 1. Stáhněte si aplikaci Nitrokey a program „dfu-programmer“, který by měl být k dispozici prostřednictvím správce balíčků, např. apt-get update && apt-get install dfu-programmer v systémech založených na Debianu.

 2. Download the latest firmware „.hex“ file from here and store it as „firmware.hex“ in your home folder. Older releases are here.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Nitrokey a přejděte na „Configure“ -> „Enable Firmware Update“. Výchozí heslo firmwaru je „12345678“.

  Povolení aktualizace firmwaru

  Poznámka

  Po aktivaci režimu aktualizace již aplikace Nitrokey nezjistí úložiště Nitrokey. Aby opět fungovalo, musíte postupovat podle níže popsaných pokynů.

 4. Otevřete terminál a spusťte:

  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
  # versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"
  

  zatímco „firmware.hex“ musí být cesta a název souboru firmwaru, který jste stáhli v kroku 2.