Aktualizace firmwaru#

Varování

Před aktualizací byste měli zálohovat všechna data ze zařízení, protože aktualizace firmwaru může zničit všechna data v zařízení (zejména od verze firmwaru <0.45)!

Důležité

Během aktualizace nikdy neodpojujte Nitrokey 3 ani nepřerušujte proces, protože by se tím zařízení pravděpodobně stalo nepoužitelným!

 1. Stáhněte si Aplikaci Nitrokey a Aktualizační nástroj Nitrokey. Nástroj Nitrokey Update Tool je v současné době k dispozici pouze pro systémy macOS a Windows.

 2. Download the latest firmware „.hex“ file from here. Older releases are here.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Nitrokey a přejděte na „Configure“ -> „Enable Firmware Update“. Výchozí heslo firmwaru je „12345678“.

  Povolení aktualizace firmwaru

  Poznámka

  Po aktivaci režimu aktualizace již aplikace Nitrokey nezjistí úložiště Nitrokey. Aby opět fungovalo, musíte postupovat podle níže popsaných pokynů.

  Poznámka

  Pokud používáte systém Microsoft Windows Build 1809 a firmware úložiště Nitrokey 0.52 nebo nižší, musíte použít jiný systém, nebo pokud to není možné, použijte tento návod pro zapnutí režimu aktualizace firmwaru.

 4. Spusťte nástroj Nitrokey Update Tool a klikněte na „Select firmware file“. Vyberte dříve stažený soubor firmwaru „.hex“. Kliknutím na „Update firmware“ (Aktualizovat firmware) spusťte proces aktualizace. Jakmile bude aktualizace dokončena, aplikace Nitrokey by měla vaše zařízení opět detekovat.

  Nástroj pro aktualizaci Nitrokey