Εφαρμογή Nitrokey 2#

Το Nitrokey App 2 είναι η γραφική εφαρμογή για τις συσκευές Nitrokey 3. Για τα Nitrokey Pro και Nitrokey Storage, χρησιμοποιήστε αντί αυτού το Nitrokey App 1.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά#

  • Ενημέρωση του υλικολογισμικού

  • Κωδικοί πρόσβασης μίας χρήσης (OTP)

Προγραμματισμένα χαρακτηριστικά#

  • Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης

  • Διαχείριση PIN

  • Υποστήριξη macOS