Ενεργοποίηση της λειτουργίας ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο#

Σημείωση

Τα παρακάτω βήματα είναι απαραίτητα μόνο αν χρησιμοποιείτε Windows 10 Build 1809 (ή νεότερη έκδοση) και Nitrokey Storage με υλικολογισμικό 0.52 ή παλαιότερο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή αν έχετε πρόσβαση σε άλλο σύστημα, η τακτική ενημέρωση όπως περιγράφεται εδώ είναι επαρκής και ευκολότερη.

Τι χρειάζεται#

Για να θέσετε το Nitrokey Storage χειροκίνητα σε λειτουργία ενημέρωσης (χωρίς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nitrokey), απαιτούνται τα εξής:

  • Ένα στικάκι USB (Όλα τα δεδομένα στο στικάκι USB θα χαθούν! Παρακαλούμε κάντε ένα αντίγραφο ασφαλείας της δημιουργίας πριν!)

  • Το λογισμικό Balena Etcher

  • Το USB Image δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό. Παρακαλούμε κατεβάστε μόνο το αρχείο που τελειώνει με «.img.zip».

Εγκαταστήστε το Balena Etcher#

Το Balena Etcher μας βοηθά να εγκαταστήσουμε την εικόνα USB στο στικάκι USB. Κάντε διπλό κλικ στο προηγούμενο αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

img1
img2

Εγκατάσταση της εικόνας USB με το Balena Etcher#

Το πρόγραμμα ανοίγει συνήθως αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εάν όχι, θα βρείτε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, επιλέξτε το αρχείο εικόνας που κατεβάσατε προηγουμένως, το οποίο τελειώνει με «.img.zip». Τώρα τοποθετήστε το στικ USB. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα. Πατήστε «Flash!» για να συνεχίσετε.

img3
img4

Πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να κάνει αλλαγές.

img5
img7
img8

Μετά την επιτυχή μεταφορά της εικόνας, τα Windows ενδέχεται να σας ρωτήσουν αν πρέπει να διαμορφωθεί η συσκευή. Είναι σημαντικό να κάνετε κλικ στο «Cancel» (Ακύρωση), διαφορετικά το στικ USB θα αντικατασταθεί από τα Windows.

img9

Εκκίνηση από το στικάκι USB#

Τώρα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Το στικ USB πρέπει να παραμείνει στη θύρα USB, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το σύστημα από το στικ USB. Ορισμένες συσκευές έχουν ρυθμιστεί ώστε να ξεκινούν αυτόματα από το στικ USB, εάν περιέχει ένα σύστημα. Εάν τα Windows αντί της εικόνας USB εκκινούνται αμέσως μετά την επανεκκίνηση, πρέπει να ρυθμίσετε το BIOS να εκκινεί από USB. Σε πολλά συστήματα αυτό μπορεί να γίνει με το πλήκτρο Escape, το πλήκτρο F10, F11 ή F12. Συχνά, κατά την εκκίνηση της συσκευής υπάρχει επίσης υπόδειξη για το ποιο πλήκτρο πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λεγόμενο «μενού εκκίνησης».

Αφού ξεκινήσει το σύστημα, επιλέξτε τη γλώσσα πληκτρολογώντας 1 (Αγγλικά) και πατήστε Enter.

img10

Τοποθετήστε το Nitrokey Storage όταν σας ζητηθεί.

img11

Η λειτουργία ενημέρωσης υλικολογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα εάν έχει οριστεί ο τυπικός κωδικός πρόσβασης. Διαφορετικά, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να πατήσετε enter.

img12

Αφού το σύστημα ενεργοποιήσει την ενημέρωση υλικολογισμικού στο Nitrokey Storage, μετά από 60 δευτερόλεπτα πραγματοποιείται επανεκκίνηση. Αφαιρέστε το USB Stick. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ενημέρωσης Nitrokey στα Windows όπως περιγράφεται εδώ.

Επαναφορά του USB Stick#

Τα Windows θα σας ζητήσουν αυτόματα να διαμορφώσετε το USB Stick μόλις τοποθετήσετε το USB Stick για πρώτη φορά ξανά στα Windows. Απλώς αποδεχτείτε το αίτημα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το USB Stick όπως προηγουμένως.

img13