Resetovanie kľúča Nitrokey#

Operácia Factory Reset regeneruje tajný materiál uložený na kľúči Nitrokey FIDO U2F / Nitrokey FIDO2, čím sa z neho stane úplne nový logický kľúč. Nový majiteľ ho nemôže použiť na prihlásenie do účtu predchádzajúceho majiteľa. V prípade rezidentných kľúčov FIDO2 sa materiál vymaže.

Aby sa predišlo náhodnému a neúmyselnému resetovaniu kľúča Nitrokey, požadovaný čas potvrdenia dotykom pre operáciu resetovania FIDO2 je dlhší a s výrazným správaním LED (červené svetlo LED) ako pri bežných operáciách. Ak chcete resetovať zariadenie Nitrokey FIDO2, potvrďte ho dotykom dotykového tlačidla po dobu najmenej 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti zelená alebo modrá LED dióda.

Funkciu Nitrokey FIDO2 je možné resetovať:

  • nástroj pynitrokey: nitropy fido2 reset (na spustenie sú potrebné práva správcu)

  • Google Chrome: Správa bezpečnostných kľúčov cez priame prepojenie: chrome://settings/securityKeys