Integrácia do vlastnej aplikácie#

Na integráciu NetHSM do vlastných aplikácií‘ sú k dispozícii klientske knižnice pre takmer všetky programovacie jazyky vrátane napríklad JavaScript, C++ a Python. Preto odporúčame použiť OpenAPI Generator.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné jazyky, zadajte

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Potom môžete vygenerovať klienta NetHSM pre svoj programovací jazyk takto:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Vygenerovaný klientsky kód, v tomto príklade JavaScript, bude vytvorený v adresári ./out/. Tento adresár obsahuje aj potrebnú dokumentáciu, ako ho používať.