Používanie NitroWall ako kombinovaného DHCP klienta/DHCP servera#

Sieť s DHCP

Varovanie

Všimnite si správne mapovanie rozhraní na fyzické porty: Rozhrania → Priradenia

  1. V „Systém → Sprievodca → Konfigurácia rozhrania WAN“ nastavte hodnotu pre Typ konfigurácie IPv4 na DHCP

  2. Podľa tohto návodu nakonfigurujte rozhranie LAN pre DHCP:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4