Pripojenie externého úložiska#

Varovanie

Externé pamäťové jednotky bez externého napájania sa nesmú pripájať do zásuviek USB. V opačnom prípade to môže viesť k strate údajov na internom pevnom disku. Vždy používajte externé úložné jednotky so samostatným napájaním spolu s NextBoxom.

Požiadavky#

  • externý úložný disk so samostatným napájaním

  • externé úložisko musí byť naformátované podporovaným systémom súborov (napr. ext3, ext4 alebo XFS).

Konfigurácia#

  • Pripojenie externého úložiska k zariadeniu NextBox

  • Prepnutie na aplikáciu NextBox Administration

  • Vyberte položku „Storage Management“

  • Kliknutím na znak plus pripojíte úložisko

Poznámka

Ak chcete zdieľať adresáre s viacerými používateľmi, musíte si nainštalovať aplikáciu „Group folders“ a kliknúť na symbol troch bodiek a „Share“, aby ste ju sprístupnili ostatným používateľom. (Ako ukazuje posledný obrázok)

Konfigurácia úložiska
Ukladací držiak
Inštalácia aplikácie Skupinové priečinky