Pripojenie externého úložiska#

Varovanie

Externé pamäťové jednotky bez externého napájania sa nesmú pripájať do zásuviek USB. V opačnom prípade to môže viesť k strate údajov na internom pevnom disku. Vždy používajte externé úložné jednotky so samostatným napájaním spolu s NextBoxom.

Požiadavky#

  • externý úložný disk so samostatným napájaním

  • externé úložisko musí byť naformátované podporovaným systémom súborov (napr. ext3, ext4 alebo XFS).

Konfigurácia#

  • Pripojenie externého úložiska k zariadeniu NextBox

  • Prepnutie na aplikáciu NextBox Administration

  • Vyberte položku „Storage Management“

  • Kliknutím na znak plus pripojíte úložisko

Poznámka

Ak chcete zdieľať adresáre s viacerými používateľmi, musíte si nainštalovať aplikáciu „Group folders“ a kliknúť na symbol troch bodiek a „Share“, aby ste ju sprístupnili ostatným používateľom. (Ako ukazuje posledný obrázok)

Konfigurácia úložiska
Ukladací držiak

Povolenie prístupu z aplikácie Súbory#

Ďalšou požiadavkou je, že pevný disk musí mať nastavené prístupové práva k pripojenému adresáru 777 alebo musí byť vlastnený používateľom a skupinou id 32. Ak je pevný disk pripojený na vašom hostiteľovi lokálne, najjednoduchšie je jednoducho vykonať chmod 777 /path/to/mounted/hard-disk ako root.

Ak chcete umožniť priamy prístup k pripojenému externému úložisku prostredníctvom aplikácie Nextcloud „Files“, je potrebné nainštalovať aplikáciu External storage support z obchodu Nextcloud App Store. V nej musí byť sprístupnený správny prípojný bod uvedený vo vnútri „Storage Management“ (Správa úložiska) v aplikácii NextBox. Ako je znázornené na tomto obrázku:

Nastavenia podpory externého úložiska

Nahraďte /media/extra-1 prípojným bodom nájdeným v „Storage Management“. Vzhľadom na vyššie uvedenú konfiguráciu bude teraz externý pevný disk v aplikácii Files k dispozícii ako „Local“.