Ako opraviť NTP#

V predvolenom nastavení sa NitroWall dostane na vaše pracovisko s predkonfigurovaným serverom NTPd. Brána firewall blokuje všetky prístupy, ktoré sa neuskutočňujú cez rozhranie LAN. Ak máte veľké odchýlky v systémovom čase, môžete ich opraviť nasledujúcim spôsobom:

  1. Nastavenie času tak, aby zodpovedal vášmu časovému pásmu prostredníctvom rozhrania cmdline (vyžaduje sa reštart) pomocou date

  2. Opätovné prepnutie do grafického rozhrania OPNsense

  3. Prejdite do Menu → Služby → Sieťový čas → Všeobecné

  4. Nastavte „Rozhrania“ z „Všetky (odporúčané)“ na „LAN“ (alebo WAN, ak ste pripojení cez rozhranie WAN)

  5. Reštartujte službu napr. tlačidlom reštart v pravom hornom rohu

Nastavenie rozhrania na LAN
Reštart NTP