Spätný proxy server vzdialeného prístupu#

** Toto je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako sprístupniť váš NextBox na vzdialený prístup.**

Jediná informácia, ktorú je potrebné poskytnúť, je (sub)doména, na ktorej by mal byť váš NextBox dostupný. Takisto nie je potrebné konfigurovať presmerovanie portov ani žiadne iné nastavenie na vašom internetovom smerovači. Hoci sa táto metóda odporúča, uvedomte si, že táto metóda má aj určité nevýhody:

  • Všetka prevádzka prechádza cez náš (spätný) proxy server, preto nie je šifrovaná od konca do konca. * Najmä ak je tento server kompromitovaný, vaša prevádzka môže byť čitateľná.*

  • Ten istý dôvod spôsobuje aj obmedzenie priepustnosti, ak sa k NextBoxu pripájate z miestnej siete (LAN). Keďže všetka prevádzka sa musí odoslať na náš proxy server a odtiaľ do vášho NextBoxu, dostupná šírka pásma je obmedzená na približne 50% of vašej šírky pásma na odosielanie alebo sťahovanie (podľa toho, čo je menšie).

Aby sa vás tieto nevýhody netýkali, môžete nastaviť dynamického poskytovateľa DNS alebo statickú doménu.

Preklad IPv6 na IPv4#

Ak je váš NextBox dostupný len prostredníctvom protokolu IPv6 (napr. internetové pripojenie DS-Lite), spätný proxy server môže byť jediným spôsobom, ako získať prístup k vášmu NextBoxu pomocou zariadenia, ktoré nepodporuje protokol IPv6. Od dnešného dňa napr. rôzni poskytovatelia mobilných sietí ešte nepodporujú IPv6.