Aktualizácia firmvéru OpenWrt#

Poznámka

OpenWrt je v súčasnosti k dispozícii len pre NitroWall NW678

Odporúčame aktualizovať OpenWrt prostredníctvom predinštalovanej aplikácie Attended Sysupgrade. Aby ste mohli túto službu používať, musíte ju nakonfigurovať tak, aby ignorovala balík „nitrowall“, ak bol predtým nainštalovaný:

 1. Prejdite na Systém -> Zúčastnený Sysupgrade -> Konfigurácia a zapnite Rozšírený režim -> Uložiť a použiť

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Vráťte sa na prehľad a vyhľadajte dostupné aktualizácie

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Vyhľadajte v zozname nainštalovaných balíkov a odstráňte balík „nitrowall“. Potom požiadajte o obraz firmvéru

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Počkajte na vytvorenie obrazu. Potom ho nainštalujte. Skontrolujte, či je nastavená možnosť „zachovať nastavenia a aktuálnu konfiguráciu“.

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Softvér sa nainštaluje a zariadenie NitroWall sa reštartuje.

 6. Po reštarte musíme znovu nainštalovať balík nitrowall.ipk. Tým sa zmení veľkosť disku a do /boot/grub/grub.cfg sa pridá parameter jadra pcie_aspm=off, ktorý rieši problém s ovládačom igb ` chyba <https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=205073>`_.

 7. V časti Systém -> Softvér -> Nahrať balík nahrajte balík

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Nainštalujte ho. Potom sa NitroWall reštartuje.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Aktualizácia OpenWrt cez Zúčastnil sa Sysupgrade.

Alternatívne k vyššie uvedeným pokynom sa môžete prihlásiť cez ssh a spustiť tento skript:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot