Obnovenie továrenského nastavenia#

  1. Uistite sa, že je zariadenie NW750 pripojené k zdroju napájania alebo že v ňom zostalo aspoň 50 % batérie.

  2. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania (vedľa zásuvky na kartu microSD) na 10 sekúnd.

  3. Tým sa spustí reštart, ktorý trvá približne 3 minúty.

  4. Aby ste mohli zmeniť IMEI svojho zariadenia, preinštalujte stránku blue-merle.