Overenie zapečateného hardvéru#

Vaša stena NitroWall bola dodaná v zapečatenom obale a so zapečatenými skrutkami. Pred odoslaním vám zašleme fotografiu vašej steny NitroWall. Porovnajte, prosím, obrázok so svojou zabalenou stenou NitroWall. Ak si všimnete akékoľvek zmeny, kontaktujte nás a dohodnite sa na ďalšom postupe.

pečať číslo jedna
plomba číslo dva
plomba číslo tri