Zálohovanie & Obnovenie#

Pred vykonaním akýchkoľvek úprav konfigurácie systému NitroWall máte možnosť zálohovať konfiguráciu a v prípade potreby ju obnoviť. Ako to urobiť, je popísané v nasledujúcich pokynoch:

  1. Prejsť na System -> Configuration -> Backups

  2. V tejto ponuke môžete vykonávať požadované operácie. Konkrétne oblasti konfigurácie môžete obnoviť ich výberom prostredníctvom položky „Obnoviť oblasť“.

  3. Ak už nemáte prístup k webovému rozhraniu, obnovu je možné vykonať aj prostredníctvom rozhrania príkazového riadka. Na tento účel pripojte zariadenie NitroWall k monitoru a spustite ho. Po prihlásení vyberte položku 13 „Obnoviť zálohu“ a zadajte číslo spojené so zálohou pre obnovu.

zálohovanie a obnovenie
cli restore