Pripojenie počítača so systémom Linux#

Pripojenie pomocou aplikácie Nextcloud#

  1. Stiahnite si klientsku aplikáciu z: https://nextcloud.com/install/

Rada

Väčšina distribúcií poskytuje klienta Nextcloud prostredníctvom svojich správcov balíkov. (napr. Ubuntu, Arch Linux, Mint, …)

  1. Po spustení aplikácie nextcloud ju nájdete ako ikonu v lište.

  2. Pridajte konto pomocou url adresy verejného servera, používateľského mena a hesla. Ďalej môžete vybrať cieľový adresár, do ktorého sa majú súbory synchronizovať.

Pripojenie pomocou WebDAV#

  • Pripojenie služby Nextcloud pomocou WebDAV možno vykonať priamo prostredníctvom väčšiny správcov súborov pridaním položky „vzdialený server“.

  • Okrem toho môžete svoje súbory Nextcloudu pripojiť pomocou WebDAV cez príkazový riadok a /etc/fstab nainštalovaním balíka davfs2.

  • Použitie na montáž:

mount -t davfs https://my.domain.tld/remote.php/webdav/ /mnt/target/path