Zálohovanie a obnovenie#

NextBox môžete zálohovať a obnoviť z aplikácie NextBox Nextcloud. Na vykonanie operácie zálohovania alebo obnovy musíte mať k vášmu NextBoxu pripojené úložné zariadenie.

Ak chcete povoliť zálohovanie a obnovenie na pamäťové zariadenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že vaše úložné zariadenie obsahuje aspoň jeden oddiel naformátovaný podporovaným systémom súborov (v súčasnosti sú podporované ext a xfs).

 2. Pripojte úložné zariadenie k vášmu NextBoxu k niektorému z portov USB a nezabudnite použiť externý zdroj napájania (more information)

 3. Po pripojení uvidíte úložisko (úložiská) v časti „Správa úložísk“ pod „Dostupné úložiská“

 4. Kliknutím na symbol plus na pravej strane pripojíte svoje úložisko a sprístupníte ho na operácie zálohovania a obnovy. Pridané úložisko je teraz uvedené v zozname „Namontované úložiská“.

Zálohovanie#

Ak chcete zálohovať svoj NextBox vrátane všetkých aplikácií a údajov nastavení služby Nextcloud, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že máte úložisko namontované tak, ako je opísané vyššie

 2. Vo vnútri „Backup / Restore“ pod „Full System Backup“ vyberte úložné zariadenie na zálohovanie z rozbaľovacej ponuky s názvom: „Select Backup Device“

 3. Teraz máte možnosť inkrementálne aktualizovať existujúcu zálohu z rozbaľovacej ponuky s názvom: „Vybrať umiestnenie zálohy“ alebo vytvoriť úplne novú zálohu zadaním názvu do poľa „Názov novej zálohy“.

 4. Kliknite na tlačidlo „Spustiť zálohovanie teraz“, proces zálohovania sa začne okamžite.

Výsledná záloha nie je zašifrovaná, preto si dajte pozor na to, kto má prístup k použitému úložisku.

Obnovenie#

Rada

Operácia obnovenia úplne nahradí vnútorné prvky Nextcloudu a v závislosti od kombinácie verzií to môže viesť k nedefinovanému správaniu frontendu Nextcloudu. Ak sa tak stane, buďte trpezliví a znovu načítajte stránku pomocou F5 alebo ctrl-r a skontrolujte, či bola operácia obnovenia úspešná.

 1. Uistite sa, že máte úložisko pripojené tak, ako je popísané vyššie, a že obsahuje zálohu, ktorá sa má obnoviť.

 2. Vo vnútri „Zálohovanie / Obnovenie“ pod „Obnoviť systém zo zálohy“ použite „Vybrať zálohu na obnovenie“ rozbaľovacie menu na výber zálohy, ktorá sa má obnoviť

 3. Kliknite na tlačidlo „Spustiť obnovu teraz“, proces obnovy sa začne okamžite.

V závislosti od zálohovanej verzie služby Nextcloud budete po obnovení vyzvaní na spustenie procesu aktualizácie služby Nextcloud.

Rada

Všetky konfigurácie a nastavenia NextBoxu a inštancie Nextcloudu budú obnovené, preto môže dôjsť k zmenám v prístupe k vášmu NextBoxu, ak obnovená konfigurácia vzdialeného prístupu nie je totožná s aktuálnou.