Aktualizácia firmvéru#

Pre všeobecnú aktualizáciu firmvéru postupujte podľa tejto príručky. Následne musíme preinštalovať program blue-merle:

 1. Skontrolujte, či má zariadenie NW750 funkčné internetové pripojenie

 2. Pripojte sa k WiFi a prihláste sa do alternatívneho OpenWrt na adrese https://192.168.8.1/cgi-bin/luci/ pomocou používateľského mena root a rovnakého hesla, aké ste použili pre iné webové rozhranie.

  ../../_images/750_1.png
 3. Prejdite do časti „Systém“ -> Softvér

  ../../_images/750_2.png
 4. Kliknite na „aktualizovať zoznam“. Môže to chvíľu trvať, ale ak sa to nepodarí, znamená to, že nemáte internetové pripojenie.

  ../../_images/750_3.png ../../_images/750_4.png ../../_images/750_5.png
 5. kliknite na „upload packackge“ a nahrajte blue-merle

  ../../_images/750_6.png
 6. Kliknite na tlačidlo „nainštalovať“

  ../../_images/750_update.png ../../_images/750_install_finish.png

Váš firmvér bol úspešne aktualizovaný.